Bani de liceu

Programul naţional „Bani de liceu” 2019-2020

BENEFICIARI „BANI DE LICEU” 2019-2020

Pe site-ul M.E.N. a fost publicata NOTA DE APROBARE a listei privind numărul beneficiarilor Programului național ”Bani de liceu” pentru anul școlar 2019-2020

Conform notei, toți cei 715 solicitanții eligibili din județul nostru au fost declarați beneficiari.


În anul şcolar 2019-2020, Ministerul Educaţiei Naţionale va continua derularea Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu”, conform legislaţiei în vigoare.

Actele normative care reglementează desfăşurarea acestui program sunt:
– Hotărârea Guvernului nr. 1488/2004;
– Hotărârea Guvernului nr.712/2018 pentru modificarea art.2 al Hotărârii Guvernului nr. 1488/2004 şi din OMEC nr. 4839/2004 privind criteriile specifice şi metodologia de acordare a sprijinului în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu”, cu modificările şi completările ulterioare.

Menţionăm că prin Hotărârea Guvernului nr.712/2018 s-a modificat cuantumul sprijinului financiar de la 150 lei, la 250 lei lunar, începând cu anul şcolar 2018-2019.

Calendarul de desfăşurare a Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu”, conform anexei 3 la OMEN nr, 3125/04.02.2019, pentru modificarea şi completarea Ordinului minstrului educţiei şi cercetării nr.4839/2004 privind criteriile specifice şi metodologia de acordare a sprijinului financiar în cadrul Progrmului naţional de protecţie socială „Bani de liceu”, este următorul:

  • Depunerea cererilor pentru Programul naţional de protecţie socială „Bani de liceu” –  15 septembrie – 25 septembrie;
  • Efectuarea anchetelor sociale şi evaluarea eligibilităţii cererilor depuse –  26 septembrie – 15 octombrie;
  • Centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat –                    25 septembrie – 16 octombrie;
  • Afişarea pe internet a listei beneficiarilor –  17 octombrie;
  • Depunerea contestaţiilor –  18 octombrie – 21 octombrie;
  • Rezolvarea contestaţiilor –  22 octombrie – 25 octombrie.

Actele normative care reglementează desfăşurarea acestui program se găsesc pe site-ul ministerului în categoria Programe naţionale, adresa: http://www.edu.ro/bani-de-liceu