Ministerul Educaţiei desfășoară, începând cu anul 2004, Programul naţional de protecţie socială

Prin intermediul acestuia este acordat un sprijin financiar elevilor din învățământul liceal în vederea continuării/finalizării studiilor.

  • Prin adoptarea Hotărârii de Guvern 712/2018 (disponibilă atașat), începând cu anul școlar 2018-2019, fiecare beneficiar va primi lunar, pe toata durata cursurilor, în situația respectării tuturor condițiilor legale prevăzute, suma de 250 lei/lunar. Pe lângă indexarea aceste sume (de la 180 lei/lună), a fost majorată și valoarea plafonului maxim de acordare a bursei de la 150 lei la 500 lei/membru de familie, dată fiind necesitatea de a corela plafonul de acordare a sprijinului cu situația economică actuală.

► NOUSituație finală beneficiari „Bani de liceu”, anul școlar 2020 – 2021 (data publicării: 28.10.2020) – descărcare