Liceul Teoretic Zimnicea organizează admitere în învățământul DUAL, specializarea ”Confecționer produse textile”.

Se pot înscrie absolvenții claselor a VIII-a din seria curentă 2020 – 2021, precum și absolvenții din seriile anterioare care nu au finalizat învățământul obligatoriu și nu depășesc vârsta de 26 ani.

Înscrierea se organizează la sediul Liceului Teoretic Zimnicea din str. Turnu Măgurele nr.1A, în perioada:

Etapa I :   05 – 14 Iulie 2021;

Etapa II :  30 iulie – 03 august 2021.

Dosarele de înscriere conțin:

  • Fișa de înscriere în învățământul profesional și dual de stat, în original;
  • Certificatul de naștere, în copie legalizată sau certificată conform cu originalul de către unitatea de învățământ.
  • Adeverință cu notele și media generală obținute la evaluarea națională (dacă este cazul);
  • Foaia matricolă pentru clasele V – VIII, în copie și original;
  • Fișă medicală.

Pentru relații suplimentare 0247 367 716