Viziunea

Pregătim tineri pentru viitor prin educație de calitate la standarde europene.

Misiunea

În unitatea noastră școlară ne propunem un învăţământ de calitate şi eficient, compatibil cu sistemul educaţiei europene, bazat pe participare şi egalitate deplină, care să răspundă nevoilor diferite de învăţare ale elevilor şi diversităţii naturii umane.

Plan de dezvoltare instituțională