Viziune, misiune & obiective2020-01-15T10:46:27+02:00

Viziunea

În unitatea noastră ne propunem un învățământ de calitate și eficient, compatibil cu sistemul educației europene, bazat pe participare și egalitate deplină, care să răspundă nevoilor diferite de învățare ale elevilor și diversității naturii umane. Liceul Teoretic Zimnicea urmărește să asigure această calitate prin promovarea unui învățământ modern, desfășurat într-un climat intern stimulativ atât pentru elevi cât și pentru profesori, sensibil la nevoile locale și regionale.

Misiunea

 Liceul Teoretic Zimnicea urmărește formarea personalității autonome și creative a elevilor, asigurând o pregătire de calitate, bazată pe cunostiinte de cultură generală și formarea de competențe profesionale.

Plan de dezvoltare instituțională