Regulament intern

LICEUL TEORETIC ZIMNICEA – TELEORMAN

Regulament Intern

conform ordinului nr. 5079 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar cu modificările și completările ulterioare conform OMEN nr.3027/2018 și ordinului 4742 pentru aprobarea Statului Elevului din 10.08.2016