Examene2020-06-04T09:58:35+02:00

A fost aprobat noul calendar de organizare și desfășurare a examenului național de Bacalaureat în anul școlar 2019-2020

IMPORTANT

Examenul național de Bacalaureat 2020 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010), şi cu prevederile ordinului de ministru atașat (modificat prin ordinul de ministru nr. 4.307/21.05.2020 + anexă: calendar).

► În perioada 3 – 10 iunie, candidaţii la examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2020, completează și depun/transmit prin mijloace electronice/poștă  documentele-tip de înscriereprevăzute în procedura aprobată de Ministerul Educației și Cercetării.

Alte informații utile

A doua sesiune a examenului de Bacalaureat 2020 nu a fost aprobată până în prezent.

ELEV  FEEDBACK

Bacalaureatul este o provocare?

Examenul de bacalaureat reprezintă pentru mine puntea de trecere de la adolescență la o nouă etapă a existenței, la viața propriu-zisă. Examenul maturității reprezintă o modalitate de redescoperire. Prin el, suntem supuși la anumite provocări, la finalul cărora avem posibilitatea să ne depășim limitele și să devenim o versiune mai bună a propriei noastre persoane.

Clasa a XII-a B

Elev: Țancu Mihaela Isabelle

Bacalaureatul – examenul maturității?

Pentru mine bacalaureatul reprezintă pe de-o parte examenul propriu-zis în care sunt testate cunoștințele acumulate de-a lungul anilor de liceu, iar pe de altă parte examenul maturității, puntea de trecere de la adolescență la maturitate.

Clasa a XII-a B

Elev: Tânțarcu Alexandra-Andreea

Ce reperzintă Bacalaureatul pentru mine?

Se poate spune că, într-un cuvânt, Bacalaureatul reprezintă o etapă. O etapă ce capătă amploare atunci când ne gândim la necesitatea acesteia. Bac-ul, după mai populara sa denumire, este un deschizător de drumuri spre o carieră.

Clasa a XII-a B

Elev: Mocanu Liviu Marian

Canale pentru semnalarea faptelor de corupție la examenele naționale

În contexul aplicării Strategiei Anticorupție în Educație, probată prin OMEN nr. 5144 din 2013, pentru asigurarea unui climat de legalitate și pentru monitorizarea adecvată a riscurilor și vulnerabilităților de corupție în sistemul educațional, în perioada desfășurării examenelor naționale sunt puse la dispoziția publicului următoarele canale pentru semnalarea eventualelor nereguri apărute în organizarea și derularea acestor examene:

1. TEL VERDE 0800801100 (apel gratuit)

2. http://www.educatiepentruviitor.edu.ro

Go to Top