Examene2021-11-24T08:47:49+02:00

A fost aprobat noul calendar de organizare și desfășurare a examenului național de Bacalaureat în anul școlar 2021 – 2022

În „Calendar Bac 2022” vei găsi programul examenului de Bacalaureat din 2022 nu doar pentru prima sesiune, ci pentru sesiunea de toamnă din acest an calendaristic.

Iată cum arată calendarul pentru Bacul din 2022:

Calendar Bac | Prima sesiune de Bac 2022 (Sesiunea iunie-iulie)

23 – 27 mai 2022 – înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

27 mai 2022 – încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

6 – 8 iunie 2022 – evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

8 – 9 iunie 2022 – evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

9 – 10 iunie 2022 – evaluarea competențelor digitale – proba D

13 – 15 iunie 2022 – evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

20 iunie 2022 – Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

21 iunie 2022  – Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

22 iunie 2022 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

23 iunie 2022 – Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

27 iunie 2022 – afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12:00 – 18:00

28 – 30 iunie 2022 – rezolvarea contestațiilor

1 iulie 2022 – afișarea rezultatelor finale.

Calendar Bac | Sesiunea august-septembrie 2022

18 – 25 iulie 2022 – înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe

16 august 2022 – Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

17 august 2022 – Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

18 august 2022 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

19 august 2022 – Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

22 – 23 august 2022 – evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

24 august 2022 – evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

25 august 2022 – evaluarea competențelor digitale – proba D

26 și 29 august 2022 – evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

31 august 2022 – afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) şi depunerea contestațiilor (orele 12,00 – 18,00)

1 – 2 septembrie 2022 – rezolvarea contestațiilor

3 septembrie 2022 – afișarea rezultatelor finale.

A doua sesiune a examenului de Bacalaureat 2020 nu a fost aprobată până în prezent.

ELEV  FEEDBACK

Bacalaureatul este o provocare?

Examenul de bacalaureat reprezintă pentru mine puntea de trecere de la adolescență la o nouă etapă a existenței, la viața propriu-zisă. Examenul maturității reprezintă o modalitate de redescoperire. Prin el, suntem supuși la anumite provocări, la finalul cărora avem posibilitatea să ne depășim limitele și să devenim o versiune mai bună a propriei noastre persoane.

Clasa a XII-a B

Elev: Țancu Mihaela Isabelle

Bacalaureatul – examenul maturității?

Pentru mine bacalaureatul reprezintă pe de-o parte examenul propriu-zis în care sunt testate cunoștințele acumulate de-a lungul anilor de liceu, iar pe de altă parte examenul maturității, puntea de trecere de la adolescență la maturitate.

Clasa a XII-a B

Elev: Tânțarcu Alexandra-Andreea

Ce reperzintă Bacalaureatul pentru mine?

Se poate spune că, într-un cuvânt, Bacalaureatul reprezintă o etapă. O etapă ce capătă amploare atunci când ne gândim la necesitatea acesteia. Bac-ul, după mai populara sa denumire, este un deschizător de drumuri spre o carieră.

Clasa a XII-a B

Elev: Mocanu Liviu Marian

Canale pentru semnalarea faptelor de corupție la examenele naționale

În contexul aplicării Strategiei Anticorupție în Educație, probată prin OMEN nr. 5144 din 2013, pentru asigurarea unui climat de legalitate și pentru monitorizarea adecvată a riscurilor și vulnerabilităților de corupție în sistemul educațional, în perioada desfășurării examenelor naționale sunt puse la dispoziția publicului următoarele canale pentru semnalarea eventualelor nereguri apărute în organizarea și derularea acestor examene:

1. TEL VERDE 0800801100 (apel gratuit)

2. http://www.educatiepentruviitor.edu.ro

Go to Top