Despre media de admitere la liceu 2020 – 2021

Media de admitere, in baza careia se va face inscrierea la liceu a absolventilor clasei a VIII-a, se calculeaza ca medie ponderata intre media generala obtinuta la examenul de evaluare nationala, care are o pondere de 80%, si media generala de absolvire a claselor V-VIII, care are o pondere de 20% in calculul mediei de admitere.

Formula de calcul a mediei de admitere la liceu 2019:

MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN

MA = media de admitere;

ABS = media generala de absolvire a claselor V-VIII;

EN = media generala obtinuta la examenul de evaluare nationala, clasa a VIII-a

Legislație

  1. 2 – 5 iunie 2020   Înscrierea pentru probele de aptitudini, direct la unitatea de învățământ liceal/gimnazial sau prin mijloace electronice de comunicare și și eliberarea/transmiterea anexelor fișelor de înscriere, însoțite de documentele prevăzute în Anexa 3 la prezentul ordin, conform procedurii stabilite de  omisia Națională de Admitere  Notă: Părinții vor fi informați, prin afișare la avizier și postare pe site-urile instituțiilor, după caz, cu privire la faptul că aplicația  informatică nu permite înscrierea pentru probele de aptitudini la mai multe unități de învățământ
  2. 2 – 6 iulie 2020 – Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a;
  3. 3 – 7 iulie 2020 – Verificarea de către părinţi şi candidaţi a corectitudinii datelor din fişa listată de calculator, corectarea eventualelor greşeli în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator;
  4. 10 iulie 2020 – Comunicarea rezultatelor candidaţilor repartizaţi computerizat în învăţământul liceal de stat;
  5. 13 – 16 iulie 2020 – Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi.

ANEXA_1_Ordin_4317_2020_CALENDAR

PENTRU SEMNALAREA NEREGULILOR APĂRUTE ÎN ORGANIZAREA ȘI DERULAREA EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2019

ȘI A EVENTUALELOR FAPTE DE CORUPȚIE ACCESAȚI SITE-UL:

http://www.educatiepentruviitor.edu.ro

SAU APELAȚI:

TELEFONUL VERDE AL INSPECTORATULUI ȘCOLAR

0800816247 – TELEFON GRATUIT

TELEFON VERDE NAȚIONAL

0800801100 – TELEFON GRATUIT