Rose2019-12-06T13:49:21+02:00
Loading...

(ROSE)

PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR

MEN-UMPFE

Banca Mondială

Programul  ROSE

Schema de granturi pentru licee

Titlul proiectului: „Trepte spre viitor!”

Valoarea totală a finanțării solicitate
450 049 lei

C4. Grupu țintă


Numărul estimat al elevilor participanți în proiect,defalcat pe ani

 

Anul 2: aprilie 2018-martie 2019      150
Anul 1: aprilie 2017-martie 2018      150
Anul 3: aprilie 2019-martie 2020 150
Anul 4: aprilie 2020-marite 2021 150
Numărul estimat al elevilor participanți în proiect, aparținândgrupurilor dezavantajate, defalcat pe ani Anul 1: aprilie 2017-martie 2018        89
Anul 2: aprilie 2018-martie 2019        70
Anul 3: aprilie 2019-martie 2020        70
Anul 4: aprilie 2020-martie 2021        70

DE CE?

1)       Din analiza-diagnoză realizată de echipa de proiect la nivelul școlii noastre s-a ajuns la concluzia că absenteismul, lipsa unei pregătiri constante şi serioase, superficialitatea cu care este tratat examenul de bacalaureat, incapacitatea cognitivă a unor elevi de a se adapta programei școlare, slaba implicare în demersul educaţional a familiei, dar şi situaţia economică precară a familiei reprezintă principalele cauze care conduc la eşecul școlar.

2)       În anul școlar 2015-2016 la Liceul Teoretic din Zimnicea s-au înregistrat următoarele procente privind rata abandonului școlar, precum și a promovabilității claselor terminale și a examenului de bacalaureat: rata de abandon al elevilor din anii terminali a fost de 1,12%, rata de abandon la nivelul liceului – 7,2%, rata de absolvire a claselor terminale – 89, 88%, rata de participare la examenul de bacalaureat – 80%, rata de promovare a examenului de bacalaureat  – 65,52%.

Obiectivul general:

Pregătirea și orientarea elevilor în vederea obținerii progresului școlar, care să faciliteze alegerea unui traseu educațional și profesional adecvat nivelului aptitudinal identificat.

Ținta strategică a Planului de Dezvoltare Instituțională din care derivă obiectivul general al proiectului:

Corelarea activităților educative și extrașcolare cu aspirațiile elevilor și asigurarea de șanse egale pentru toți elevii în vederea obținerii succesului școlar și a alegerii unui traseu educațional și profesional adecvat.

Obiectivele specifice ale proiectului:

O1. Organizarea de activități remediale în toți cei patru ani ai proiectului (2017 – 2021) pentru elevii din grupul țintă în vederea creșterii ratei de participare la examenul de bacalaureat de la 80% în 2016 la 90% în 2021 și a ratei de promovare a examenului de bacalaureat de la 65,62 în 2016 la 78 % în 2021.

Activități specifice:

– recuperarea/ameliorarea situaţiei elevilor ce întâmpină dificultăţi la învăţare (pentru reducerea decalajelor dintre grupul ţintă şi ceilalţi elevi)

–  sprijinirea continuă a elevilor din grupul ţintă, în vederea dezvoltării şi progresului lor.

Obiectivele specifice ale proiectului:

O2. Consilierea fiecărui elev din grupul țintă pe tot parcursul proiectului (2017 – 2021) în vederea realizării obiectivelor și aspirațiilor proprii, concretizată în alegerea unui traseu profesional optim, în cunoștință de cauză, în vederea creșterii ratei de înscriere la examenul de bacalaureat şi a ratei de absolvire de la 89,88 în 2016 la 96% în 2021.

Activități de consiliere și orientare școlară:

  • Această activitate își propune realizarea unei evaluări a personalității elevilor utilizând platforma on-line – www.pemeserie.ro. Aceasta pune la dispoziție teste internaționale pe baza cărora elevii pot afla potențialul lor legat de personalitate, vocație, abilități cognitive și stilurile de învățare.
  • Două excursii tematice pe an: una la centrele școlare și universitare în vederea unei mai bune documentării cu privire la oferta educațională a acestora și o a doua la agenți economici în vederea realizării unui proces de cunoaștere a ceea ce presupune profesia pe care unii dintre elevi o pot alege în evoluția lor, referitor la traseul educațional și profesional ulterior absolvirii liceului pentru o mai bună inserție pe piața muncii.
  • ATELIERE PENTRU TINERI – vor fi activități de dezvoltare personală, consiliere și îndrumare a tinerilor realizate în parteneriat cu asociația – Parteneri pentru o comunitate europeană APCE. Utilizând experiența în implementarea proiectelor pentru tineri: Antreprenoriatul – poveste de succes pentru tineri, Vreau să știu, cum sa fiu!?! , Să învățăm să ne cunoaștem, să ne cunoaștem învățând!

Obiectivele specifice ale proiectului:

O3. Implicarea în perioada derulării proiectului a elevilor din grupul ţintă în activităţi extracurriculare: Caravana talentelor, (sport, dans popular, muzică, ateliere de creaţie), clubul de lectură și teatru, revista școlii pentru valorificarea și dezvoltarea resurselor și potențialului, preocupări care să ducă la reducerea ratei de abandon din anii terminali de la 1,12% în anul 2016 la 0,7% în anul 2021 şi a celei de la nivelul liceului de la 7,2 % în 2016 la ținta finală de 4%.

Activități de renovare și dotare:

În cadrul proiectului “TREPTE SPRE VIITOR” vor fi renovate și dotate trei spații necesare desfășurării activităților propuse prin formularul de aplicație: biblioteca liceului, sala multifuncțională, sala pentru desfășurarea activităților remediale și de sprijin (după finalizarea proiectului aceasta va fi folosită drept cabinet fonic).

Pentru bibliotecă sunt prevăzute activități de renovare (reparații instalația electrică, zugrăvit, montare parchet) precum și dotarea cu mobilier modular, calculatoare, rafturi pentru cărți, videoproiector, scaune,etc..Sala va fi conecatată la rețeaua de internet a școlii.

Sala multifucțională va fi dotată cu mobilier, calculator, copiator xerox, imprimante, televizor/monitor astfel încât să poată fi utilizată pentru desfășurarea activităților de consiliere, pentru realizarea revistei școlii, dar și pentru alte activități extracurriculare.

Sala pentru activitățile remediale va fi dotată cu mobilier, birou, calculator, tablă inteligentă, căști cu microfon, imprimantă și va necesita lucrări de renovare a instalației electrice, montare parchet, ușă și ferestre termopan, calorifer, zugrăvit.