1_Referat de necesitate

2_Invitație de participare

3_Oferte

4_Decizie

5_Declarații membrii comisie

6_Raport de evaluare

7_Notificări

8_Facturi

10_Proces verbal de recepție