1_Proces verbal stabilire criterii

2_Referat de necesitate

3_Invitatie de participare

4_Scrisorii de intenție

5_Decizie comisie de evaluare

6_Declarații

7_Tabel centralizator rezultate evaluare

8_Raport de evaluare

9_Notificări