1_Referat de necesitate

2_Oferte

3_Decizie comisie evaluare

4_Declarații membri comisie

5_Proces verbal selectie furnizori

6_Notă de comandă