Baremul a fost afișat în data de 08.12.2020, la avizierul unității și pe site-ul oficial.