Vrei să muncești cu plăcere și pasiune?

Vrei să-ți asiguri viitorul?

Vrei ca munca ta să răspundă așteptărilor tale, să-ți aducă satisfacție?

Dacă răspunsul la aceste întrebări este DA atunci, Liceul Teoretic Zimnicea este pentru tine!

Alege „Liceul Teoretic Zimnicea”

„Fii tu însuți sichimbarea pe care vrei să o vezi în lume!”

Misiunea școlii noastre este oferirea unui învăţământ de calitate şi eficient, compatibil cu sistemul educaţiei europene, bazat pe participare şi egalitate deplină, care să răspundă nevoilor diferite de învăţare ale elevilor şi diversităţii naturii umane.

Avantaje:

 

- Clădire modernă cu săli de clasă, ateliere și laboratoare, dotate și utilate la standarde europene;
- Table interactive, conexiune internet gratis prin tehnologia WiFi 4G, laborator ProLang pentru învățarea limbilor moderne;
- Sală de sport, teren și scenă pentru spectacole în aer liber;
- Cabinet de asistență psihopedagogică și cabinet medical școlar;
- Bibliotecă școlară cu sală de lectură;

- Asigurarea transportului școlar intern;
- Centru acreditat ECDL;
- Realizarea practicii de specialitate la agenți economici din oraș;
- Burse școlare, Bani de liceu și Bursă profesională;
- Unitate dotată prin proiectul ”Cu apele curate” cu stație proprie de filtrare apă;
- Corp profesoral calificat și dedicat formării elevilor;
- Activități școlare și extrașcolare care răspund nevoilor elevilor și contribuie la formarea unui climat favorabil învățării;
- Voluntariat în comunitate prin structura de voluntari a UAT Zimnicea.

Absolvenți claselor a VIII-a care vor alege una dintre cele două specializări, Matematică - Informatică sau Științe ale Naturii, vor putea să își dezvolte competențe matematice, tehnice și de utilizare a tehnologiei informației. Vor putea continua studiile în domenii precum: inginerie, medicină și asistență medicală, soft și tehnologia informației.

PROFIL REAL

Matematică Informatică - 26 locuri

Științe ale naturii - 26 locuri

Elevii care vor studia la cele două specializări, își vor putea dezvolta competențele de comunicare, dezbatere leadership, antreprenoriat și vor putea să își continue cu succes studiile  în domenii precum: comunicare, jurnalism, psihologie, drept, studii administrative și relații publice.

PROFIL UMAN

Filologie - 26 locuri

Științe sociale-  26 locuri

Elevii de la specializarea confecționer în industria textilă, care vor dobândi prin participarea la orele de curs și de practică de specialitate competențe specifice domeniului, vor putea accesa unul din locurile de muncă din domeniul textil, devenind astfel persoane active pe piața muncii.

Pe parcursul celor 3 ani de studii, elevii vor beneficia de practică de specialitate la agenți economici din oraș și de bursă profesională. În același timp, cei care vor dori continuarea studiilor, vor putea face aces lucru la filiera tehnologică.

Domeniul: Industrie textilă și pielărie

Calificare: Confecționer produse textile - 26 locuri