Bacalaureat

Bacalaureat2019-11-25T13:59:56+02:00

Bacalaureat 2020

Bacalaureat 2020-sesiunea iunie-iulie

 • Proba A:  09-10 iunie 2020 – Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română
  • Repartizarea sălilor :
   • 09.06.2020 – download
   • 10.06.2020 – download
  • În atenția candidaților
  • Instrucțiuni pentru candidați
  • Rezultate Proba A – download
 • Proba D: 15 – 17 iunie 2020 – Evaluarea competenţelor digitale
   • Anunț pentru candidați – zilele pentru proba D
   • În atenția candidaților
   • Instrucțiuni pentru candidați
   • Programarea pe zile, laboratoare a candidaților
    • 15.06.2020 – download
    • 17.06.2020 – download
   • Rezultate Proba D – download
 • Proba C: 18 – 19 iunie 2020- Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare în limba engleză/franceză
  • Anunț pentru candidați – orar proba C
   • Pentru proba audio-text și scrisă
   • Pentru proba orală
  • Instrucțiuni pentru candidați
  • Programarea probelor A, B și C Bacalaureat 2020
  • Lista candidați cu proba C echivalată
  • Programarea pe zile și săli a candidaților
   • 18.06.2020-proba audiotext + scrisă
   • 19.06.2020-proba orală
  • Rezultate Proba C – download
  • Ordinea calificativelor din coloana Rezultate
 • Proba E)a): 22 iulie 2020- proba scrisă – Limba și literatura română
 • Proba E)c): 24 iulie 2020- proba scrisă – proba obligatorie a profilui
 • Proba E)d): 25 iulie 2020- proba scrisă – proba la alegere a profilui și a specializării
 • Afișarea rezultatelor: 30 iulie 2019- pănă la ora 12.00 și depunerea contestațiilor (orele 12.00 – 16.00)
 • Rezolvarea contestațiilor: 01 – 06 iulie 2020
 • Afișarea rezultatelor finale: 07 iulie 2020

Legislație

(1) Accesul candidaţilor în centrul de examen la competențe – bacalaureat 2020

(2) Preşedintele comisiei din centrul de examen semnează o comisie de control, formată din minimum două cadre didactice (dintre asistenţi sau membrii comisiei) şi personalul de pază de la intrarea în centrul de examen.

(3) Candidaţii sunt atenţionaţi să citească extrasele din Metodologiea afişate pe uşa sălii de examen şi să nu staţioneze pe holuri mai mult de 5-7 minute;

– candidaţii care au materiale/obiecte nepermise în sala de examen sunt îndrumaţi spre sala de depozitare a acestora.

Proba D (Evaluarea competențelor digitale) –

15 – 17 iunie 2020

PROBA DE EXAMEN ÎNCEP LA ORA    13.00

ACCESUL ÎN SĂLILE DE EXAMEN ESTE PERMIS ÎN INTERVALUL 12.00 – 12.30

ANUNȚ!

Bacalaureat 2020, sesiunea iunie – iulie

 

Accesul candidaților în centrul de examen la probele scrise se face pe bază de carte de identitate în intervalul 07:30 – 08:30.

O R D I N nr. 4950 / 2019

privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național

 – sesiuna iunie – iulie 2020

Art.13. – (1) Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop.

(2) Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate la alin. (1) în sala stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop nu vor fi primiți în examen.

(3) Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(4) Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidați ori cu exteriorul.

(5) Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.

(6) Candidații care încalcă regulile menționate la alin. (3), (4) și (5) vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacăau fost introduse de aceștia ori de alți candidați, și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele b.

(7) Încălcarea regulilor menționate la alin. (3), (4) și (5) va fi considerată tentativă de fraudă, iar candidații respectivi nu mai pot participa la probele următoare și sunt declarați „eliminați din examen”, fără posibilitatea recunoașterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.

(8) Înainte de începerea probelor, asistenții prezintă candidaților prevederile metodologice eventualele materiale și obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare pentru examenul de bacalaureat, sunt interzise în sala de examen.

(9) După parcurgerea pașilor menționați la alin. (8), candidații vor semna un proces-verbal în care se regăsesc prevederile alin. (1)-(7) și mențiunea că știu că nerespectarea regulilor menționate la alin. (3), (4) și (5) are drept consecință măsurile menționate la alin. (6) și (7).

Arhive

 • Iulie 2019
 • August 2019
 • Iulie 2018
 • August 2018
 • Iulie 2017
 • August 2017

PENTRU SEMNALAREA NEREGULILOR APĂRUTE ÎN ORGANIZAREA ȘI DERULAREA EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2020

ȘI A EVENTUALELOR FAPTE DE CORUPȚIE ACCESAȚI SITE-UL:

http://www.educatiepentruviitor.edu.ro

SAU APELAȚI:

TELEFONUL VERDE AL INSPECTORATULUI ȘCOLAR

0800816247 – TELEFON GRATUIT

TELEFON VERDE NAȚIONAL

0800801100 – TELEFON GRATUIT